Caravanvinder.nl - Privicy Statement

Privicy Policy van Caravanvinder.nl, gevestigd te Zoetermeer
Versie geldig vanaf 16-07-2011

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.Caravanvinder.nl bezoekt en / of zich aanmeld op www.caravanvinder.nl

1. Beheer

De website www.Caravanvinder.nl staat onder beheer van ARDEVI Internet De contact mogelijkheden zijn te vinden op www.caravanvinder.nl/contact.php Caravanvinder.nl is een handelsnaam van ARDEVI Internet.

2. Gegevens van bezoekers

2a De gegevens die voortkomen uit aanmelding op www.Caravanvinder.nl worden permanent bewaard, hierbij wordt onder andere uw wachtwoord versleuteld bewaard. Deze is niet herleidbaar voor onze medewerkers.

2b Caravanvinder.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Caravanvinder.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van een of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid nieuwsbrief etcetera, waarvan Caravanvinder.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies

3a Caravanvinder.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Caravanvinder.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Caravanvinder.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:

4a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Caravanvinder.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

6. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde, met uitzondering van een technische storing, de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

7. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Caravanvinder.nl De contact mogelijkheden staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

8. Privacymaatregelen tegen “Harvesten”

Caravanvinder hecht zeer aan de privacy van haar adverteerders en de bezoekers (gebruikers) van deze website en heeft helaas moeten ontdekken dat adverteerders ongevraagd worden lastiggevallen met gebruikmaking van (persoons)gegevens die via onze website niet met dat doel kenbaar worden gemaa kt.

Gebruikers van deze website mogen de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die door onze adverteerders via deze website kenbaar zijn gemaakt, zoals telefoonnummers, alleen gebruiken met de bedoeling een overeenkomst van koop of verkoop aan te gaan met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan deze gegevens te verwerken en/of onze adverteerders met een ander doel te benaderen, waaronder uitdrukkelijk begrepen met het oogmerk aan hen producten of diensten aan te bieden.

Indien u onze adverteerders voor andere doeleinden benadert of doet benaderen handelt u in strijd met het bovenstaande en verbeurt u aan Caravanvinder.nl, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daarvoor rechterlijk tussenkomst is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.500,-- (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van de (persoons)gegevens geldt daarbij als afzonderlijke gebeurtenis.

Caravanvinder behoudt zich daarnaast het recht voor u uit te sluiten van het gebruik van deze website en om nadere rechtsmaatregelen te treffen met het doel volledige schadevergoeding van u te vorderen.

Caravanvinder verzoekt adverteerders die last hebben of ongemak van de activiteiten van “harvesters” hierover met ons contact op te nemen. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk bedrijf u voor welk product heeft gebeld of gemaild en op welk tijdstip, zodat wij zo effectief mogelijk stappen kunnen ondernemen.

 

9. Disclaimer

Caravanvinder.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Onze websites worden naar tevedenheid gebruikt door de volgende bedrijven:
Op caravanvinder.nl vindt u o.a:
De volgende merken caravans: : Maar ook:
Adria Caravans Fendt Caravans Solifer Caravans Caravan Occasion
Avento Caravans Hobby Caravans Sprite Caravans Caravans Huren
Burstner Caravans HomeStar Caravans Sterckeman Caravans Tweedehands Caravans
Carado Caravans Ixus Caravans Sunlight Caravans Caravan Onderhoud / As info
Caravelair Caravans Kabe Caravans T@b Caravans Gebruikte Caravans
Chateau Caravans Kip Caravans Tabbert Caravans Caravans Verkopen
Dethleffs Caravans Knaus Caravans TEC Caravans Caravans te koop
Elddis Caravans LMC Caravans Trigano Caravans
Eriba Caravans Polar Caravans Wilk Caravans


Caravanvinder Twitter